1. CIĄGŁOŚĆ OPIEKI (CO)

Procedury postępowania na wypadek zdarzenia mnogiego, masowego, katastrofy CO 4

2. PRAWA PACJENTA (PP) 

3. OCENA STANU PACJENTA (OS)

4. OPIEKA NAD PACJENTEM   (OP)

Procedura leczenia bólu   OP 6

5.KONTROLA ZAKAŻEŃ (KZ)

Procedura monitorowania zakażeń szpitalnych

          ·         Załącznik nr 1 definicje zakażeń szpitalnych

          ·         Załącznik nr 2 karta rejestracji podejrzenia/zakażenia szpitalnego/czynnika alarmowego do pobrania

          ·         Załącznik nr 3 karta obserwacji miejsca operowanego do pobrania

Procedura monitorowania czynników alarmowych

          ·         Załącznik nr 1 Lista czynników alarmowych

          ·         Załącznik nr 2 karta rejestracji podejrzenia/zakażenia szpitalnego/czynnika alarmowego do pobrania

          ·         Załącznik nr 3 rejestr pacjentów z innego szpitala/ domu opieki do pobrania

Procedura postępowania z pacjentem wymagającym izolacji           

           ·         Załącznik nr 1 protokół izolacji do pobrania

           ·         Załącznik nr 2 informacja dla pacjenta z czynnikiem alarmowym do pobrania

           ·         Załącznik nr 3 oświadczenie pacjenta do pobrania

           ·         Załącznik nr 4 nadzór nad izolacjami na oddziałach do pobrania

Procedura prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych

Procedura postępowania po ekspozycji na krew lub inny potencjalnie materiał      

          ·         Instrukcja postępowania po ekspozycji na krew lub inny potencjalnie infekcyjny materiał

Procedura higieny rąk

                   

Procedura dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego

         ·         Instrukcja uniwersalna przygotowania roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego

         ·         Instrukcja wykonania procesu dezynfekcji przez zanurzenie

         ·         Instrukcja wykonania procesu dezynfekcji przez przetarcia

         ·         Dezynfektariusz szpitalny cz. I dezynfekcja narzędzi i sprzętu medycznego

 Procedura oczyszczania i dezynfekcji sprzętu medycznego

         ·         Instrukcja oczyszczania i dezynfekcji sprzętu medycznego

  Procedura postępowania z bielizną

  Procedura postępowania z odpadami medycznymi innymi niż zakaźne

  Procedura higieny pomieszczeń szpitalnych

  Procedura higieny pomieszczeń bloku operacyjnego

        ·         Instrukcja sprzątania sali operacyjnej

        ·         Instrukcja dezynfekcji miejscowej doraźnej małych zanieczyszczeń

        ·         Instrukcja dezynfekcji miejscowej doraźnej dużych zanieczyszczeń

        ·         Instrukcja higieny lodówki

        ·         Dezynfektariusz szpitalny cz. II dezynfekcja powierzchni

  Procedura zwalczania szkodników sanitarnych

  Procedura dekontaminacji skóry, błon śluzowych ran i miejsc chirurgicznych

        ·         Instrukcja eradykacji

        ·         Instrukcja higienicznego przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego

        ·         Instrukcja zmiany opatrunku

        ·         Dezynfektariusz szpitalny cz. III dezynfekcja skóry, błon śluzowych, ran i miejsc chirurgicznych

  Procedura kaniulacji i pielęgnacji wkłucia do obwodowych naczyń żylnych

  Procedura założenia centralnego cewnika naczyniowego i pielęgnacja miejsca wkłucia

  Procedura cewnikowania pęcherza moczowego

  Procedura okołooperacyjnej profilaktyki antybiotykowej

  Zasady postępowania w przypadku podejrzenia grypy

  Procedurą  stosowania środków ochrony osobistej

6.  ZABIEGI I ZNIECZULENIA (ZA)

7.  FARMAKOTERAPIA (FA)

8.  LABORATORIUM (LA)

9.  DIAGNOSTYKA OBRAZOWA (DO)

10.  ODŻYWIANIE (OD)

11. POPRAWA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA (PJ)

12. ZARZĄDZANIE OGÓLNE (ZO)

13. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (ZZ)

14. ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ (ZI)

15. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM OPIEKI ( ŚO)

Procedura postępowania z odpadami medycznymi zakaźnymi   ŚO 13

       ·         załącznik nr 1 Instrukcja stanowiskowa postępowania z odpadami medycznymi zakaźnymi – oddziały

       ·         załącznik nr 2 Instrukcja stanowiskowa postępowania z odpadami medycznymi zakaźnymi – blok operacyjny

       ·        załącznik nr 3 Instrukcja stanowiskowa postępowania z odpadami medycznymi zakaźnymi 
                Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej I, II i III

       ·         załącznik nr 4 Instrukcja stanowiskowa postępowania z odpadami medycznymi zakaźnymi – karetka

       ·         załącznik nr 5 Instrukcja stanowiskowa postępowania z odpadami medycznymi zakaźnymi – kostnica

       ·         załącznik nr 6 Instrukcja stanowiskowa postępowania z odpadami medycznymi zakaźnymi – inne I

       ·         załącznik nr 7 Instrukcja stanowiskowa postępowania z odpadami medycznymi zakaźnymi – inne II

       ·         załącznik nr  8 Wzory etykiet wydanie 1 z dnia 04.11.2010

       ·         Instrukcja zbierania odpadów medycznych zakaźnych

       ·         Instrukcja zbierania ostrych odpadów medycznych zakaźnych

                 Instrukcja transportu odpadów medycznych zakaźnych

Procedura - instrukcja

Procedura - szablon

partner
partner
partner
partner
partner
partner
Realizacja: www.e1.pl
nlclose